UE
 
  • Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

  • CEL FINANSOWANIA: Uzyskanie finansowania na cele związane z działalnością finansowaną kapitałem obrotowym średniego przedsiębiorcy, znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.
  • PLANOWANE EFEKTY: Niezaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie sierpień-wrzesień 2020. Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w najtrudniejszym jak do tej pory okresie trudności finansowych, które zaistniały wskutek pierwszej fali pandemii COVID-19, mają przynieść także efekt w postaci utrzymania działalności średniego przedsiębiorcy w następnych miesiącach.
  • Spółka uzyskała dofinansowanie projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla MS-PROGRESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
  • Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
  • Cel projektu i planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
  • Wartość projektu: 272 423,40 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich: 100%.