Usługi inżynieryjne i wdrożeniowe

Projektowanie - Modelowanie 3D

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie profesjonalnego projektowania części z tworzyw sztucznych na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Dodatkowo naszym atutem jest doskonała znajomość procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych. Nasze projekty na bieżąco poddawane są analizie wykonalności i optymalizacji pod kątem projektu formy wtryskowej, jak również samego procesu produkcyjnego. Do projektowania wykorzystujemy oprogramowanie CATIA V5 oraz SolidWorks.

ANALIZY I SYMULACJE

Do oceny wytrzymałości i stabilności projektowanych przez nas części, w wielu przypadkach konieczne jest przeprowadzenie analizy strukturalnej, pozwalającej na obserwację rozkładu naprężeń i odkształceń już na wczesnym etapie projektu. Symulacje tego rodzaju wykonujemy, wykorzystując profesjonalne oprogramowanie, bazujące na Metodzie Elementów Skończonych (z ang.FEA). Metoda ta pozwala przewidzieć zachowanie się produktu w warunkach rzeczywistych obciążeń, a uzyskane w ten sposób informacje pomocne są do wprowadzenia na bieżąco koniecznych zmian i modyfikacji. Symulacja umożliwia realną redukcję czasu i kosztów, związanych z projektowaniem i rozwojem produktu.

ANALIZY MOLDFLOW

Jako uzupełnienie analiz strukturalnych oferujemy pełen zakres symulacji wtrysku tworzyw sztucznych 3D:
Fill – pierwsza, będąca jednocześnie podstawą do wykonania dalszych symulacji, analiza wypełniania gniazda pozwalająca między innymi na:

 • wybór optymalnego punktu wtrysku, uwzględniający geometrię detalu i ograniczenia, wynikające z konstrukcji formy wtryskowej,
 • określenie i optymalizację czasu wypełnienia gniazda,
 • określenie rozkładu oraz szczytowych wartości ciśnień w gnieździe formy, jak również całościowego spadku ciśnienia w przypadku zamodelowania kompletnego układu zasilającego,
 • wykrycie pułapek powietrznych, linii łączenia wraz z oceną ich jakości, efektów hesitation/racetracking, minimalnej siły zwarcia i wiele innych…

Pack – silnie związana z analizą Filling symulacja fazy dopakowania gniazda formy wtryskowej, której wyniki pozwalają m.in na:

 • oszacowanie czasu, ciśnienia i profilu dopakowania
 • analizę skurczu wolumetrycznego, mającego bezpośredni wpływ na jakość wypraski oraz jej stabilność wymiarową
 • właściwe oszacowanie niezbędnej siły zwarcia, która w fazie dopakowania w większości przypadków znacznie przewyższa wartości oszacowane w fazie wypełniania,
 • analiza naprężeń szczątkowych, mających bezpośredni wpływ na wyniki deformacji wypraski

Cool – szczegółowa analiza chłodzenia wypraski i formy wtryskowej wraz z możliwością symulacji chłodzenia konformalnego i wkładek chłodzących (ie.BeCu),
Warp – analiza deformacji wypraski, będąca etapem podsumowującym wykonanie wszystkich wcześniejszych symulacji

Zarządzanie projektem

W zarządzaniu projektami stosujemy metodę APQP (z ang. Advanced Product Quality Planning). Metoda ta pozwala na planowanie jakości wyrobu w czasie całego procesu rozwoju nowego produktu, łącznie z jego wdrożeniem do produkcji seryjnej, jak również zarządzaniem wprowadzanych zmian oraz modyfikacji.

Przesuń w prawo aby zobaczyć więcej
CONCEPT APPROVALPROGRAM APPROVALPROTOTYPEPILOTSOP
PLANNING
PRODUCT DESIGN & DEV.
PROCESS DESIGN & DEVELOPMENT
PRODUCT & PROCESS VALIDATION
PRODUCTION
PLANNING

PHASE 1

plan & define program

PHASE 2

product design validation

PHASE 3

process design validation

PHASE 4

product & process validation

PHASE 5

feedback from prod., corrective actions

Logistyka

Łańcuch dostaw

Jednym z najważniejszych zadań przedsiębiorstwa jest stała redukcja kosztów poprzez optymalizację stanów i zapasów magazynowych. Ten cel można osiągnąć poprzez odpowiednie zarządzanie całym łańcuchem dostaw, począwszy od doboru odpowiedniego żródła surowców, poprzez produkcję, na dostawie wyrobu do klienta kończąc. Naszym klientom oferujemy:


 • projektowanie, realizowanie i kontrolowanie przepływu wyrobów i materiałów
 • racjonalizację źródeł dostaw np. poprzez ograniczenie liczby dostawców
 • koordynację i efektywne zarządzanie przepływem materiałów i produktów przez cały łańcuch dostaw.

Zarządzanie materiałami

Zarządzanie materiałami determinuje procesy logistyczne w każdym przedsiębiorstwie. Naszym klientom oferujemy koordynację dostaw surowców i wyrobów z harmonogramen dostaw, tak aby umozliwić firmie efektywne funkcjonowanie przy minimalnym poziomie zapasów.

Doradztwo

Pomoc w poszukiwaniu dostawcy

Naszym głównym celem jest promocja i rozwój polskich producentów oraz budowa ich przewagi konkurencyjnej – jakościowej i cenowej. Dynamicznie rosnący oraz zmieniający się rynek powoduje, że szereg przedsiębiorstw korzysta z usług wyspecjalizowanych doradców techicznych i biznesowych. Naszym klientom zapewniamy wsparcie merytoryczne w zakresie analizy rynku dostaw materiałów oraz komponentów, zarówno w obszarze tworzyw sztucznych, jak i przetwórstwa stali. Na potrzeby naszych zagranicznych partnerów prowadzimy szerokie działania, związane z outsourcingiem produkcji oraz usług na rynku polskim.